Jak wygląda proces windykacyjny w sytuacji niespłacenia zobowiązania?

Oczywiście, gdy nie spłacimy zadłużenia w terminie, co kilka dni będziemy otrzymać pisma przypominające i ponaglające do zapłaty. Proces windykacji znacznie przyśpiesza, dopiero, gdy czas zwłoki wyniesie 30 dni od wyznaczonego w umowie terminu. Po miesiącu wiadomości ponaglające do zapłaty przysyłane są do nas coraz częściej, a po upływie 60 dni klienci wpisywani są na listę dłużników. Szybka kasa to bardzo kusząca opcja dla wielu z nas, jednak zwlekanie z zapłatą może wpędzić nas w poważne kłopoty finansowe.


Szybka kasa, a proces windykacyjnyNajlepszym rozwiązaniem dla osób, które zalegają ze spłatą zobowiązania, jest polubowne załatwienie sprawy z daną firmą. Nie powinniśmy ignorowanych wysyłanych do nas ponagleń. Najlepszym rozwiązaniem będę stworzenie wniosku o rozłożenie naszego zobowiązania na przystępne raty. Przeważnie wnioski są akceptowane, ponieważ firmą zależy przede wszystkim na tym, aby odzyskać swoje pieniądze. W przypadku, gdy nie podejmiemy żadnych kroków, mimo ciągłych upomnień firma skieruje swoje kroki n a drogę sądową. W całej tej sytuacji musimy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i nie podejmować zbyt pochopnych kroków. Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie polubowne załatwienie sprawy, bez spraw sądowych i wpisu do rejestru dłużników. Szybka kasa oprócz zalet może mieć drugą niekorzystną stronę.

Komentarze